RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Woody Polska Beata Madej

  1. Longinusa Podbipięty 4/38 92-440 Łódź

NIP 7281692512

 

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją zamówień,  wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;

3)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Woody Polska Beata Madej oraz podmioty współdziałające w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych (np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna. firma kurierska etc.);

4)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy,

przez okres wymagany przez przepisy prawa;

6)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO;

8)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.